Spring naar inhoud

De zakelijke kant

Een yogales meemaken of tussentijds instromen?
Dat is mogelijk, mits er plaats is. Deze eenmalige les kost € 8,00.
Na deze les kun je je inschrijven voor acht vervolglessen en betaalt hiervoor € 64,00.
Deelname na deze acht lessen worden stilzwijgend met vier lessen verlengd.

De vier lessen dienen vooruit betaald te worden en kosten € 32,00. 

Het lesgeld dient te worden overgemaakt of contant te worden voldaan. De door mij opgegeven vakantiedagen worden niet berekend. Verzuimde lessen die buiten de door mij opgegeven vakantiedagen vallen dienen te worden doorbetaald. 
Deze lessen kunnen (indien mogelijk) op een later tijdstip worden ingehaald.

Mevr. G. Zeeman - van Krimpen
Boterzwin 2123
1788 WB Den Helder
0223-646879
06-19853681

Na het inleveren van het inschrijfformulier en de eerste betaling, is de inschrijving definitief. Bij tussentijdse beëindiging is restitutie niet mogelijk. De opzegtermijn is 14 dagen (dit zijn twee lessen). Geef op tijd aan als je de les niet kan bijwonen, zodat er voor anderen ruimte is om een les in te halen. Zijn er fysieke beperkingen of klachten die niet op het aanmeldingsformulier zijn aangegeven, gelieve dit voor aanvang van de les te melden.
Deelname aan de les geschiedt altijd onder eigen verantwoordelijkheid. Als je twijfelt of het goed is om aan yoga te doen, is het raadzaam om de huisarts te raadplegen.